Telefonszám: +3630 144 8389      E-mail: beregszakkepzes@gmail.com  Iskoláink: Vásárosnamény és környéke

Aranykalászps gazda

Szórólap 2024

Szórólap 2024

szorolap1

INTÉZMÉNYÜNKRŐL

Az intézmény nevelési-oktatási feladatainak mindegyikét a „felnőtt” korosztály nevelése, oktatása, képzése céljából végzi.

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább felértékelődik a felnőttek körében a tanulás iránti érdeklődés, egyre több felnőtt tanul, a munkáltatók érdekeltsége, iskolába járó dolgozóikat támogató figyelme is kezd megnőni. Intézményünk nem csak a munka mellett, munkáltatói ösztönzésre tovább tanuló felnőttek iskolája, hanem inkább a fiatal, későn érő, pályatévesztett vagy munkanélküli, a nappali iskolákból kisodródott, veszélyeztetett helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küszködő fiatalok, a köznevelési rendszerünk hiányosságai (vagy családi, anyagi gondok) miatt kimaradt, kudarcok sorozatát elszenvedett tanulók utolsó lehetősége a felzárkózásra.

Súlyos társadalmi gond a munkanélküli fiatalok, a pályájukat el sem kezdő szakmunkások képzése, tovább léptetése.
Mára már az oktatásirányítás előtt is világossá vált, hogy a legfejlettebb demokráciákban Európa-szerte működnek a felnőttoktatás legváltozatosabb formái, az állampolgárok minden korosztálya és rétege előtt nyitva áll a tanulási lehetőségek teljes választéka. Másrészt az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar társadalom széles rétegének munkaerő-piaci helyzetét, jövőjét kilátástalanná teszi iskolázottságának hiányos volta.

Szükség van felnőttoktatásra, hogy a felnőttek is haladjanak, megértsék a fejlett technológiákat, a gazdasági összefüggéseket, a folyamatosan fejlődő műszaki, tudományos ismereteket, de a felnőttoktatás az emberi kapcsolatokat és a szocializációt is elősegíti. Általánosságban tehát megállapítható, hogy szükség van a tanulásra, fejlesztésre, amire felnőttkorban a felnőttoktatás keretein belül van mód. Ezen felül a felnőttoktatásnak, a folyamatos önfejlesztésnek kimagasló szerepe van abban, hogy a munkavállalók a munkaerőpiacon naprakész, piacképes tudással rendelkezzenek. Ez az alábbi okok miatt lényeges:

  • meg tudjanak felelni a folyamatosan változó környezetnek, új ismeretet, tudást szerezzenek meg, általánosan, vagy saját szakmájukban;
  • új szakismeretek, új területek elsajátítása, a munkanélkülivé válás megelőzése vagy megszüntetése érdekében;
  • elavult ismeretek helyett új piacképes szakmák megszerzése fiatal felnőttkorban, amikor a pályakezdő fiatal nem tud elhelyezkedni.

Nagyon fontos szerepe van a felnőttoktatáson belül a gyakorlati oktatásnak. Mint minden képzésnél, kevés csupán az elmélet elsajátítása, képessé kell válniuk arra, hogy a gyakorlati életben is alkalmazni tudják azt, amit tanultak. Számtalan esetben találkozunk nagyon jó elméleti háttérrel rendelkező emberekkel, akik mégsem tudnak érvényesülni a gyakorlati életben, mert nem tudják a tudásukat átvinni vagy egyszerűen nem látják át a gyakorlatot. Fontos, hogy rugalmasan, inkább az igények elé menve, és nem lemaradással követve képezzen intézményünk.

Iskolánk az alapfokú vagy középiskolát tanköteles korban, nappali tagozaton el nem végzett bármely tanuló számára biztosítja a második esélyt azzal a céllal, hogy sikeres munkaerő- piaci helyzetüket vagy felsőfokú továbbtanulásukat megalapozzuk.