Webfejlesztő

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06135001
Szakképesítés megnevezése: Webfejlesztő
KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Webfejlesztő képzés munkaterülete:
A napjainkban készülő szoftverek túlnyomó többsége ma már webes környezetben működik, ezért napjainkban egyetlen programozó vagy szoftverfejlesztő sem nélkülözheti a webes technológiák ismeretét. A webfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki általános programozási tudásán felül képes webes környezetben működő alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan képes egyszerűbb vagy közepesen komplex webes alkalmazás teljes kivitelezésére, beleértve a szerveroldali komponens (backend) elkészítését, a kliens oldali komponens (frontend) programozását, illetve a kapcsolódó adatbázis-kezelési séma kialakítását. Csapatban elvégzi komplexebb webes rendszerek backend vagy frontend komponenseinek, vagy azok részkomponenseinek önálló kivitelezését. A fenti feladatok elvégzéséhez magabiztos és naprakész tudással és gyakorlati készséggel rendelkezik a legfontosabb webes technológiák területén. Szabványos weboldalakat készít HTML5 leíró nyelven, weboldalakat formáz CSS3 stíluslapok segítségével. Dinamikus weboldalak programozását végzi JavaScript nyelven. Kliens oldali alkalmazásokat készít JavaScript keretrendszer segítségével (pl. React, Vue, Angular). Szerveroldali alkalmazásokat készít arra alkalmas nyelv vagy keretrendszer segítségével (pl. Node.js, PHP, Laravel, Spring stb.)
Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Webfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Webfejlesztő képzés időtartama:
A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

 • magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
  – egyszerű és adatszerkezetek
  – vezérlési szerkezetek
  – függvények és eljárások
  – egyszerű algoritmusok alkalmazása
 • alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
 • HTML5 alapismeretek és azok alkalmazása
 • CSS3 alapismeretek és azok alkalmazása
 • JavaScript alapismeretek és azok alkalmazása
 • Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

 1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
 2. Egy kiadott minta szerinti egyszerű weblapot kell létrehoznia HTML5 és CSS3 ismereteinek felhasználásával.
 3. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.
  Minimális óraszám: 400 óra
  Maximális óraszám: 550 óra

  Webfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:
  Léteznek olyan munkakörök és feladatok a szoftverfejlesztés területén, melyek technikusi szintű ismereteket igényelnek, de ellátásukhoz a szoftverfejlesztő technikus alapképzés során megszerzett ismereteken túl további speciális tudásra és készségekre van szükség. Mivel napjainkban nagyon megnőtt a munkaerőpiaci kereslet a webes technológiákhoz értő szakemberek iránt, ezért ilyen kiemelt területnek számít a webfejlesztés. A webfejlesztő képzés során ezeket az ismereteket és gyakorlati készségeket szerezhetik meg a már végzett szoftverfejlesztő technikusok, de a képzés nyitva áll azok számára is, akik hasonló szintű programozási ismereteket önállóan vagy más képzések során szereztek meg.