Új Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 04115004
Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés munkaterülete:

A szakmai képzettség megszerzését követően képessé váljon arra, hogy szakmai irányítója legyen egy pénzügyi szervezet számviteli részlegének. Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Tisztában van a pénzügyi szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges iparági gyakorlattal. Képes a pénzügyi szervezet működtetésében részt venni, a szakmai csapatban munkát végezni, javaslatokat tenni.

Képes összeállítani egy pénzügyi szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás sajátosságait.

Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a napi egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez, rendelkezik az eltérések kezeléséről.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Képes összeállítani egy pénzügyi szervezet beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a pénzügyi szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

Részt vesz a pénzügyi szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre. Átlátja, hogy az új termékek, szolgáltatások bevezetése hogyan hat majd a pénzügyi szervezet beszámolójára.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 04115003 IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés,
IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés vagy IFRS minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés időtartama:

Minimális óraszám: 140 óra
Maximális óraszám: 210 óra

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A pénzügyi szervezetek specialitását ismerő számviteli képesített szakember iránt a kereslet töretlenül magas. Ezt egyfelől indokolja a rendkívül speciális, szigorú és részletes szabályozásnak való megfelelési kötelezettség, másfelől az a tény, hogy a szektor bővülése évtizedek óta töretlen.

Az említett tényezők következtében a képesítést megszerző könyvelők biztonsággal számíthatnak arra, hogy a munkaerő piacon sikeres szereplők lesznek, megfelelő kompenzáció mellett, illetve az is nyilvánvaló, hogy középtávon még az automatizáció térnyerése ellenére sem várható a munkaerőpiac szűkülése e területen.