ÚJ Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés

Képzés megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő
A képzés azonosító száma: 04115005
Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment

Szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal.

A szakképzettséggel rendelkező:
• Képes összeállítani egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely
figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait.
• Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést
a főkönyvi könyveléshez.
• A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.
• Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít.
• Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.).
• Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza
a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

A képzés időtartama: 240 óra
Tervezett kezdés: a megfelelő létszám esetén
Jelentkezés: információ és jelentkezés a honlapon
Bemeneti követelmény:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
• 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés
• 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
• 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
• 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
• 54 3436 03 Mérlegképes könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
• Okleveles könyvvizsgáló
• Regisztrált mérlegképes könyvelő
• Egészségügyi alkalmassági követelmény: –
Képzés helyszíne: Vásárosnamény, Debrecen, Nyíregyháza