Távközlési és Informatikai hálózatszerelő

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06194006
Szakképesítés megnevezése: Távközlési és Informatikai hálózatszerelő
KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Távközlési és Informatikai hálózatszerelő képzés munkaterülete:
Távközlési és informatikai hálózatszerelő a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok kiépítésével, karbantartásával és hiba elhárításával foglalkozik.
Helyszíni felmérést végez, ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, követi a kapott telepítési tervdokumentációt, de adott esetben a helyszínen tapasztaltak alapján önállóan áttervezi az egyedi adottságoknak megfelelően akár az eszköz elhelyezését vagy a kábelezési nyomvonal kialakítását.

A magyarországi telekommunikációs vállalatok vezetéknélküli összeköttetéseinek (pl.: műholdas- és földi mikrohullámú antennák, mobil szolgáltatók antennáinak telepítése) és vezetékes összeköttetéseinek (pl.: koaxiális, réz-, illetve sodrott érpáras, valamint optikai gerinchálózatok, fogyasztói- és ügyfél bekötések) teljeskörű és professzionális szerelését végzi.

Kiegészítő tudásként, – néhány speciális esetben – szükséges lehet a magasban végzett munkavégzéshez elengedhetetlen biztonsági előírások ismerete és alkalmazása, alapszintű ipari alpin-technikai tudás (munkaterület biztonságos megközelítése és a munkavégzés teljes ideje alatt történő szakszerű kibiztosítás, a kötéltechnikák- és a csomózási ismeretek, zuhanásgátlók készségszerű használata, bajba jutott társ mentése stb.).

Távközlési és Informatikai hálózatszerelő képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
A képzés díja: 200.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
A képzés helyszínei:
Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Vásárosnamény
A következő képzés indulása: 2022. január vége

Távközlési és Informatikai hálózatszerelő képzés időtartama:
600 óra

Távközlési és Informatikai hálózatszerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:
A Távközlési és informatikai hálózatszerelő szakmai képzés a magyarországi telekommunikációs vállalatok (multinacionálistól a kkv szektorig) rohamtempóban fejlődő hálózatainak szakszerű kiépítéséhez, karbantartásához és hibaelhárításához biztosít professzionális munkaerőt. A szakmai képzés önálló munkavégzésre alkalmas-, főként gyakorlati szakemberekkel látná el az infokommunikációs szektort a jelenlegi hiányt pótolva, a fogyasztói végberendezések telepítésétől az országos (és nemzetközi) távközlési gerincösszeköttetések szervízeléséig, karbantartásáig terjedő területen.
Az alapszintű technológiaspecifikus elméleti ismeretek elsajátítása mellett kiemelendő cél a gyakorlati készségek fejlesztése, a probléma felismerésére, pontos beazonosítására és gyors szakszerű megoldására irányuló képesség kialakítása.
A szakmai képzés során az elméleti anyagot kiegészíti a gyakorlati példákon keresztül bemutatott technológiai műveletsor (pl.: antennatelepítés, műholdkeresés, kábelnyomvonal kialakítása, elektromos hálózati bekötés, optikai szál hegesztés), illetve a mérőeszközökön és végberendezésen történő mérési eredmények kiértékelése, mely feladatok önálló elvégzése nélkülözhetetlen a kapcsolódó munkakörökben.