Multimédia-alkalmazásfejlesztő

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06135003
Szakképesítés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő
KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés munkaterülete:
A Multimédia-alkalmazásfejlesztő olyan, legalább technikusi szintű tudással és készséggel rendelkező szoftverfejlesztő szakember, aki képes online és offline alkalmazásokhoz kép-, hang- és videó tartalmakat készíteni a pixel és vektor-grafikai, valamint tipográfiai formatervezés szabályai szerint.
Munkája magában foglalja az álló- és mozgóképfelvétel digitális készítését, a világítástechnika alapszintű használatát, a képfeldolgozást és utómunkát, 2D animáció készítést, hanganyag felvételét és digitális utómunkáját a megfelelő digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával együtt. A megrendelői elvárásokat figyelembe véve végez fejlesztő és kreatív kivitelező munkát. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve digitális eszközöket használva mutatja be. A multimédia tartalmak tervezési szempontjait és trendjeit követve jól átlátható felhasználói felületet és adatvizualizációt tervez, multimédia alkalmazást készít és dokumentál. Csapatban dolgozva együttműködik az alkalmazásfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott feladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközöket. Szakmai témákban a különböző területek terminológiáját használva eredményesen kommunikál magyarul és angolul egyaránt. Vizuális kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki munkája során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja. Önálló szakmai véleményalkotásra képes. Folyamatosan fejleszti képességeit, figyelemmel kíséri a nemzetközi trendeket és technikai változásokat.

Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés időtartama:
A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

 • Magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
  – egyszerű és adatszerkezetek
  – vezérlési szerkezetek
  – függvények és eljárások
  – programozási tételek típusfeladatok megoldásához
 • Alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
 • HTML, CSS, JavaScript ismeretek

A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

 1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
 2. Egy egyszerűbb HTML oldalt kell készítenie és CSS stílusleírónyelvvel formáznia. Az oldalon lévő űrlapelemekhez eseménykezelő függvényeket kell készítenie JavaScript nyelven.
  Minimális óraszám: 400 óra
  Maximális óraszám: 550 óra

  Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:
  Egy alkalmazás átlátható, felhasználóbarát működésnek fontos része az egyre változatosabb médiaelemeket tartalmazó, harmonikus megjelenés. A munkaerőpiac az alkalmazásfejlesztők és webfejlesztők körében sok esetben előnyben részesíti a multimédiás ismeretekkel is rendelkező, sokoldalúan képzett jelentkezőket. A multimédia-alkalmazásfejlesztő szakmai képzésben résztvevők olyan ismereteket és gyakorlati tudást szereznek meg, mellyel képesek ezeknek az elvárásoknak megfelelni. A képzés során az online környezetben használható alkalmazások alapvető kódolásán túl elsajátítják a felhasználói felület grafikai tervének elkészítését és implementálását. Képessé válnak a kapott forrásból vagy saját maguk által előállított nyersanyagból szöveg-, kép-, hang-, videó tartalmakat létrehozni, szerkeszteni és alkalmazni. Ezen elemek összhangját a formatervezés, színkezelés és tipográfia szabályait, trendjeit alkalmazva kreatív alkotómunkával hozzák létre.