Mobilalkalmazás fejlesztő

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06135002
Szakképesítés megnevezése: Mobilalkalmazás fejlesztő
KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Mobilalkalmazás fejlesztő képzés munkaterülete:
Az okostelefonok és tabletek ma már a legtöbbet használt informatikai eszközöknek számítanak, így kiemelkedő jelentősége van a mobil platformokra készült natív alkalmazásoknak. A mobil alkalmazásfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki képes natív Android vagy iOS-alapú mobil alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan elvégzi egyszerű vagy közepesen komplex mobil alkalmazás teljes kivitelezését, csapatban nagyobb komplexitású mobil alkalmazások egyes komponenseit fejleszti.
Ismeri a mobil fejlesztéshez szükséges programozási nyelvek valamelyikét (Kotlin, Java vagy Swift). Magabiztosan ismer és használ legalább egy iOS vagy Android alapú mobil alkalmazásfejlesztésre alkalmas platformot (Android Studio, XCode stb.). Tisztában van a mobil alkalmazásfejlesztési alapelvekkel. A mobil platformokon használt tipikus vezérlők és szerkezeti elemek alkalmazásával különböző képernyőméretek és pixelsűrűségek esetén egyaránt optimális megjelenést biztosító felhasználói felületet alakít ki. Szükség esetén multimédia komponenseket használ videó- és hang lejátszására alkalmas komponensek fejlesztéséhez. RESTful architektúrájú rendszerekben REST API kliens funkciót valósít meg a mobil alkalmazáson belül. Adatokat kezel lokális adattárolás, külső adatbáziskapcsolat vagy BaaS (Backend-as-a-Service) használatával.
Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Mobilalkalmazás fejlesztő képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Mobilalkalmazás fejlesztő képzés időtartama:
A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

 • magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, Kotlin, C++, Swift, ObjectiveC):
  – egyszerű és adatszerkezetek
  – vezérlési szerkezetek
  – függvények és eljárások
  – egyszerű algoritmusok alkalmazása
  – kivétel kezelési alapismeretek
 • alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
 • Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása

  A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

 1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.s
 2. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.
  Minimális óraszám: 400 óra
  Maximális óraszám: 550 óra

  Mobilalkalmazás fejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:
  A szoftverfejlesztés területén léteznek olyan munkaerőpiaci szempontból hiányterületnek számító munkakörök és feladatok, melyek technikusi szintű ismereteket igényelnek, de a szoftverfejlesztő, illetve a szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusi alapképzés során megszerzett ismereteken túl további speciális tudást és készségeket igényelnek. Ilyen kiemelt területnek számít a mobil alkalmazásfejlesztés területe, mivel napjainkban a mindenütt jelen levő mobileszközökre készült programokra rendkívüli mértékben megnőtt a kereslet. A mobil alkalmazásfejlesztő képzés során ezeket az ismereteket és gyakorlati készségeket szerezhetik meg a már végzett szoftverfejlesztő technikusok, de a képzés nyitva áll azok számára is, akik hasonló szintű programozási ismereteket önállóan vagy más képzések során szereztek meg.