Junior szoftvertesztelő

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06134007
Szakképesítés megnevezése: Junior szoftvertesztelő
KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése

Junior szoftvertesztelő képzés munkaterülete:
A szoftvertesztelő szakember legfőbb tevékenysége az üzleti elemzők és szoftverkészítő szakemberek folyamatban lévő fejlesztéseinek vagy kifejlesztett alkalmazásainak, szoftvereinek vizsgálata, ellenőrzött körülmények között végzett kipróbálása, tesztelése. Feladatát annak érdekében végzi, hogy az esetleges szoftverhibák a fejlesztési folyamat lehető legkorábbi fázisában javításra kerülhessenek. A szoftvertesztelő szakember szaktudásával segíti a fejlesztői munka folyamatait is.
A szoftvertesztelő szakember terveket készít a teszteléshez, melyekben – az adott szoftver kockázatelemzését követően (a szoftver alkalmazási területe jelentősen befolyásolja a tesztelés mélységét és mértékét) – teszteseteket állít össze, majd a tesztelés során ezeket lefuttatja és az eredményeket elemzi. Az eltérő típusú hibák kiszűrésére megfelelő tesztelési technikákat választ és alkalmazza azokat.
Pontosan dokumentálja a teszteléseket, hibalistákat és összefoglaló jelentéseket állít össze, melyeket a javítás támogatására átad a szoftverfejlesztőknek.
A szoftvertesztelő szakember tevékenysége és eredményei támogatják a döntéshozatalt, hogy az adott szoftver mikor bocsátható ki, mikor áll készen a felhasználásra.

Junior szoftvertesztelő képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Junior szoftvertesztelő képzés időtartama:
Minimális óraszám: 320 óra
Maximális óraszám: 640 óra

Junior szoftvertesztelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:
A hazai informatikai munkaerőpiac sok ezer fejlesztőnek kínál munkalehetősége. A szoftverfejlesztés azonban nem csak programozásból áll, hanem a készülő szoftver folyamatos tesztelését végző tesztelők munkáját is igényli. A tesztelői tevékenység bármely nyelven fejlesztett szoftver esetében egyformán szükséges, így az egyes alkalmazástípusok esetében preferált nyelvtől függetlenül szükségesek a teszteléshez magas szinten értő szakemberek. A szoftverek minőségét folyamatosan biztosítani kell, hiszen a hibásan üzembe állított szoftverek mérhető gazdasági és erkölcsi károkat képesek okozni. A megírt szoftverek üzemeltetése során előkerülő meghibásodások, a szoftverek funkcionális továbbfejlesztése, az új üzleti és nem funkcionális igények kielégítése, további tesztelési feladatokat is jelent az IT iparban.