Informatikai támogató munkatárs

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06194005
Szakképesítés megnevezése: Informatikai támogató munkatárs
KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Informatikai támogató munkatárs képzés munkaterülete:
Az Informatikai támogató munkatárs olyan szakember, aki kis- és közepes vállalatoknál, intézményeknél, szervezeteknél informatikai támogatói feladatokat lát el. Megfelelő szintű hálózati ismeretek birtokában a munkahely infokommunikációs hálózatát konfigurálja, működteti és hibaelhárítást végez. Feladatai közé tartozik a munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások telepítése, összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. Magabiztosan kezeli és vezeti be a vállalatnál a népszerű felhőszolgáltatásokat, a virtualizációt és csoportmunkát támogató megoldásokat. Segíti munkatársait a távmunka szolgáltatások használatában, szűkebb közösség IT oktatását végzi, melynek célja a digitális kompetenciák fejlesztése. Szakmai támogatást nyújt az irodai szoftverek és adatbázisok hatékony használatához. A költséghatékonyságot szem előtt tartva nyílt forráskódú szoftverek bevezetését végzi. Tartalomkezelő rendszert (CMS) használva elkészíti és karbantartja a vállalat honlapját.

Informatikai támogató munkatárs képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Informatikai támogató munkatárs képzés időtartama:
Minimális óraszám: 700 óra
Maximális óraszám: 800 óra

Informatikai támogató munkatárs képzés munkaerő-piaci relevanciája:
A digitalizáció a hétköznapok, a vállalati működés, a nemzetgazdasági folyamatok alapvetően meghatározó folyamatává vált. A digitalizáció sikerének előfeltétele a megfelelően képzett és motivált, digitálisan felkészült munkaerő rendelkezésre állása. Az informatikai támogató munkatárs birtokában van a szükséges digitális kompetenciáknak és ismeretei alkalmassá teszik arra, hogy kollégáit, megrendelőit tovább képezze ezen a téren. A szakmai képzés alkalmas arra is, hogy vállalatok, intézmények és szervezetek szakmai továbbképzés keretében munkatársaikat felkészítsék a digitális kihívásokra, ami a versenyképesség elengedhetetlen feltétele napjainkban.