Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06195004
Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető
KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető képzés munkaterülete:
Az infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető munkája rendkívül összetett, fő feladata, hogy gondoskodjon a hibamentes szolgáltatásról a gerinchálózati csatlakozástól az előfizetői végberendezésig. A mindennapi rutinjához tartozik a felügyeleti rendszerek visszajelzéseinek értelmezése, szolgáltatáshoz tartozó időszaki preventív mérések elvégzése, hiba esetén a hálózaton dolgozó szerelők értesítése és elvégzett munkájuk ellenőrzése.

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
5 0612 12 01 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető képzés időtartama:
Minimális óraszám: 350 óra
Maximális óraszám: 400 óra

Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:
Az Infokommunikációs hozzáférési hálózatüzemeltető egy olyan hálózat-átviteltechnikai szakember, aki a gerinchálózati csomóponti berendezésektől, az előfizetői végberendezés, szolgáltatás átadási pontjáig aktívan közreműködik a hozzáférési hálózat (idegen nevén az Access) hálózat létrehozásában és üzemeltetésében.

A hozzáférési hálózat egy rendkívül különleges része a távközlési hálózatoknak és ennek megfelelően kiemelten fontos, hiszen ezen a részen találkozhat a szakember és az ügyfél, amely minősíti az egész cég működését.

A hálózatüzemeltetőnek ennek megfelelően magas szinten kell ismernie a központi és az előfizetői végberendezéseket, valamint a hálózat működését. Elvárás, hogy képes legyen távolról is kezelni, menedzselni az eszközöket, ezáltal időt megtakarítva az ügyfél számára és energiát a munkáltató számára.