Infokommunikációs hálózatüzemeltető

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06195001
Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hálózatüzemeltető
KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Infokommunikációs hálózatüzemeltető képzés munkaterülete:
Az infokommunikációs hálózatüzemeltető feladata a telefonrendszerek üzemeltetése, valamint a központi és az előfizetői végberendezések beüzemelése és konfigurálása. A távbeszélő hálózatok és rendszerek nagy utat tettek meg, míg elérték a jelenlegi fejlődési szintjüket. Ezért a szakképesítéssel rendelkezőnek tudnia kell, hogyan lesz az emberi beszédből olyan átviteltechnikai jelrendszer, amely vezetékes és vezetéknélküli kommunikációban biztonságosan, jó minőségben szállítható nagy távolságokra.
A telefonrendszerek tekintetében további fontos feladata a hálózatok kialakításán túl a kiépített telefonhálózaton működtethető, analóg, digitális és IP alapú központok, alközpontok, valamint előfizetői végberendezések, előfizetői igény szerinti programozása.

Infokommunikációs hálózatüzemeltető képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
5 0714 12 04 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus,
54 523 05 Távközlési technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Infokommunikációs hálózatüzemeltető képzés időtartama:
Minimális óraszám: 350 óra
Maximális óraszám: 400 óra

Infokommunikációs hálózatüzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:
A legnagyobb infokommunikációs vállalatoktól a legkisebb távközlési vállalkozásig, minden cég fejlődésének legfontosabb alapeleme a megfelelő tudású, készségű szakember.

A technikák és technológiák villámgyors változásai miatt a távközlési szolgáltatók és az őket kiszolgáló vállalkozások létérdeke, hogy a meglévő szakembereik tudását folyamatosan fejlesszék, valamint, hogy hivatástudatos új munkatársakat alkalmazzanak. Ezért nagyon fontos a rövid, célirányú továbbképzés, átképzés, amely a legkevesebb kiesést okozza a vállalkozások életében és profitálható tudással vértezi fel a szakembereket.

Az Infokommunikációs hálózatüzemeltető egy olyan hálózat-átviteltechnikai szakember, aki alkalmas a távközlési rendszer tervezési projektének létrejöttétől, az építési feladatokon az üzemeltetésen keresztül, egy új generációs hálózat átterheléséig komplex és önálló munkavégzésre.