Gerinchálózati rendszerüzemeltető

Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés ágazat
Szakképesítés azonosító száma: 06195002
Szakképesítés megnevezése: Gerinchálózati rendszerüzemeltető
KEOR kód: 0619 Információs és kommunikációs technológiák, m.n.s.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés munkaterülete:
A gerinchálózati üzemeltető az országos távközlési hálózatokon telepített berendezések, és eszközök konfigurálását és üzemeltetési feladatait látja el. Ehhez szükséges ismernie a hálózatok felépítését és a hálózatelemek működését, valamint az átviteli módok előírásait, szabványait. Ismeri és kezeli a berendezések menedzselő szoftvereit. Képes a berendezések konfigurálására helyi terminálon keresztül, valamint átviteli útvonalak meghatározására és létesítésére. Hiba esetén képes meghatározni a hiba helyét, előírni a kijavításának módját, valamint elhárítani azt.

Betartja a munkavédelmi előírásokat, figyel mások munkájára, képes egyeztetni és koordinálni az üzemeltetési tevékenységeket. Folyamatosan fejleszti tudását, ismeri a legújabb fejlesztéseket és előírásokat.

Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:
5 0714 12 04 Távközlési technikus,
54 523 05 Távközlési technikus
Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés időtartama:
Minimális óraszám: 350 óra
Maximális óraszám: 400 óra

Gerinchálózati rendszerüzemeltető képzés munkaerő-piaci relevanciája:
A távközlési szolgáltatók országos kiterjedtségük miatt rendelkeznek gerinchálózatokkal. Ezen keresztül érhetők el a távolabbi felhasználók. Annak érdekében, hogy ezek zavartalanul üzemelhessenek, szükség van olyan szakemberekre, akik ezt a hálózati szegmenset üzemeltetni képesek.

A gerinchálózati rendszerüzemeltetők feladata, hogy az összeköttetések konfigurálásra kerüljenek, azok minőségét állandóan monitorozzák, hiba esetén beavatkozzanak és helyreállítsák az összeköttetéseket. Szükség esetén részt vesznek a fejlesztések kiépítésében, a berendezések beüzemelésében. Elvégzik az éves előírt karbantartási feladatokat, a szükséges minősítő méréseket.

A távközlési szolgáltatók alkalmaznak ilyen és hasonló szakembereket a gerinchálózatok felügyeleténél, valamint a hálózatok egyes csomópontjainak üzemeltetésénél. Ők lesznek, akik biztosítják a szolgáltatásokhoz (pl.: telefon, internet, műsorszórás) a háttértámogatást, az országos és nemzetközi összeköttetések zavartalan, jó minőségű működését.