Szakképesítés megnevezése: Termékdíj ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 51 344 08
Nyilvántartásba vételi szám: E-000702/2014/A011
Megfeleltetés: Termékdíj ügyintéző
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Közgazdaság
Szakmai és vizsgakövetelmények: letöltés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó

Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK letöltése: 51_344_08_Termekdij_ugyintezo.pdf


A Termékdíj ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Termékdíj ügyintéző a termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végezni
 • megfelelő módon alkalmazni a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat
 • elvégezni a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat
 • betartani/betartatni a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat
 • a vámeljárások során közreműködni a vámáru-nyilatkozatok termékdíjjal kapcsolatos mellékleteinek megfelelő elkészítésében
 • kapcsolatot tartani a vám- és környezetvédelmi hatóságokkal.
 • szerződés alapján kapcsolatot tartani a hasznosítást koordináló szervezetekkel, elkészíteni és megküldeni részükre a beszámolókat
 • ellátni a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat.
 • alkalmazni az Európai Unióban a termékdíjhoz kapcsolódó rendeleteket, irányelveket és bírósági döntések rendelkezéseit.
 • vezetni a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat
 • közreműködni a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében
 • közreműködni a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat.
 • megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat ellátni.
 • érvényesíteni a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
 • közreműködni a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során
 • alkalmazni a rendszeresített bevallási formanyomtatványokat
 • kezelni és alkalmazni a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot, jóváhagyásra megküldeni a rendszeresített nyomtatványkitöltő program által előállított xml üzenettel egyenértékű bevallást előállító alkalmazott szoftvert a vámhatóság felé
 • termékdíj-mentességi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat végezni
 • alkalmazni a termékdíj-mentességi engedélyekre vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • elkészíteni és határidőben megküldeni a mentességi kérelmeket és figyelemmel kísérni a kiadott mentességi engedélyekben meghatározottak teljesülését
 • elkészíteni és megküldeni a mentességi engedélyben foglaltak teljesítésére vonatkozó beszámolót.
 • betartani a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat
 • termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végezni
 • alkalmazni a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat
 • vezetni a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat
 • kiállítani a hulladékszállításhoz szükséges szállítójegyet, mérlegjegyet
 • ellenőrizni a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét
 • közreműködni a hulladékkezeléssel,
 • asznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében

Kapcsolódó szakképesítések:

Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítés

A Termékdíj ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Az 51 344 08 azonosító számú, Termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
10158-12 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása
A teljes vizsgakövetelménymodul megjelenítése

A Termékdíj ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Képzés helyszíne: Vásárosnamény, Anarcs, Tarpa
Beiratkozás feltételei: Érettségi vizsga
Képzés időtartama: 10 hónap
Tervezett kezdés: 2017.09.01.
Képzési formák: tanfolyam
Tájékoztatás: Szűcs Éva irodavezetőnél személyesen vagy telefonon a +3645/570-300-as számon.
Egyéb elérhetőség: Mobil: 20/220-3237
e-mail: beregszakkepzes@gmail.com