Általános adatok:

 • Szakképesítés megnevezése: Sportedző (Labdarúgó szakirány)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 813 02
 • Program engedélyezési szám:
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Sportok (813)
 • Szakmacsoport: Oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Edző (Futballedző)
 • Tréner tanácsadó
 • Sportegyesületi tanácsadó
 • Sportegyesületi szakta-nácsadó
 • Sportreferens
 • Sportszakosztály-vezető

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
 • Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.
 • Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítő-képességüket és teljesítőkészségüket.
 • Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.
 • Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez.
 • Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).
 • Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozá-sában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

A(z) Sportedző (Labdarúgó szakirány) képzés megkezdésének szükséges feltételei

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
  • 40% elmélet
  • 60% gyakorlat

A(z) Sportedző (Labdarúgó szakirány) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok
 • 10327-12 Sportedzői szakismeretek