A szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 51 344 07
Nyilvántartásba vételi szám: E-000702/2014/A011
Szakmacsoport: Közgazdaság
Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai és vizsgakövetelmények: letöltés


A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) Pénzügyi asszisztens
Vámügyi előadó


A Jövedéki ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jövedéki eljárásokban a jövedéki terméket előállító és annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jövedéki adótörvény) meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében – a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben – jövedéki ügyintéző részszakképesítéssel rendelkező járhat el.
A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

közreműködni a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat – intézkedni a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködni a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében – ellátni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat – gondoskodni az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról – figyelemmel kísérni, szükség szerint intézkedni a határidős ügyek tekintetében – felülvizsgálni, intézni az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket – közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél

Kapcsolódó szakképesítések:

Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítés

A Vámügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nem
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Az 51 344 07 azonosító számú, Jövedéki ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
10157-12 Jövedéki feladatok ellátása

Képzés helyszíne: Vásárosnamény, Anarcs, Tarpa
Beiratkozás feltételei: Érettségi vizsga
Képzés időtartama: 10 hónap
Tervezett kezdés: 2017.09.01.
Képzési formák: tanfolyam
Tájékoztatás: Szűcs Éva irodavezetőnél személyesen vagy telefonon a +3645/570-300-as számon.
Egyéb elérhetőség: Mobil: 20/220-3237
e-mail: beregszakkepzes@gmail.com