Szakképesítés megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő

SZVK letöltése
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 02

Megfeleltetés: Államháztartási mérlegképes könyvelő
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közgazdaság

Az Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli
jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi,
költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az
adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a
számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás
szervezetének alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat, alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani elláni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni

Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

 

Képzés helyszíne: Vásárosnamény, Anarcs, Tarpa
Beiratkozás feltételei: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző
Képzés időtartama: 1 tanév
Tervezett kezdés: 2017.09.01.
Képzési formák: esti
Tájékoztatás: Szűcs Éva irodavezetőnél személyesen vagy telefonon a +3645/570-300-as számon.
Egyéb elérhetőség: Mobil: 20/220-3237
e-mail: beregszakkepzes@gmail.com