Éves beszámolók


Alapítvány számlaszáma:
11744065-20104326

Alapítvány adószám
18812332-1-15

Alapítvány statisztikai számjel
18812332-8559-569-15

Alapítvány nyílvántartási szám
1055

A 2003-ban alapított „Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány” kiemelkedően közhasznú tevékenysége során az alábbi tevékenységeket végzi:

 • nevelés és oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Alapítványunk fent nevesített céljai eléréséért megalapította és a mai napig is működteti középiskoláját, mely névválasztásában is elkötelezte magát a Bereg mellett.
A Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 5 településen – Vásárosnamény, Anarcs, Nyírtass és Nyírmada, Mándok – folytat oktatási tevékenységet.

Iskolánk 5 fő profilja:

 1. esti gimnáziumi oktatás,
 2. szakközépiskolai oktatás,
 3. szakiskolai oktatás,
 4. felzárkóztató képzés és
 5. felnőttoktatás.

Felzárkóztató szakiskolai képzésünkkel lehetőséget biztosítunk a társadalom perifériájára került 22 év alatti halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjára, és felmenő rendszerben biztosítjuk számukra szakma megszerzését, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.
Térségünkben magas a munkanélküliek aránya és ezen belül is a fiatal pályakezdő munkanélküliek száma. Küzdünk a strukturális munkanélküliség problémájával is, hiszen térségünk a túlsúlyos mezőgazdasági régiók közé tartozik, és egyre kevesebb a szakképzett munkás ezeken a területeken.

Az oktatás színvonalának emelkedése mellett a középiskola képzési kínálatának bővülésével is igazolható a fejlődés, a munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás képessége, míg az új telephelyek létrehozása a térség hátrányos helyzetű társadalmi csoportjainak egyre szélesebb tömege számára kínál képzési, s ezáltal munkavállalási lehetőséget.
Magas színvonalú nyelvoktatást és informatikai oktatást végez iskolánk, amely ismeretek megszerzésével a fiatal pályakezdők lehetőséget kapnak új munkahely betöltésére.
Az alapítvány által fenntartott középiskolában tanköteles kor után, érettségiznek és szereznek államilag elismert szakképesítést a felnőtt hallgatók. A 2004 óta működő középiskolában évente mintegy 500 főt képzünk, s ebből mintegy 200 fő szerez érettségi bizonyítványt és államilag elismert szakképesítést.

Alapítványunk a térség meghatározó felnőttoktatási központja, szakmai munkája, szociális érzékenysége, végzett tevékenysége megyeileg is elismert. Tevékenységünkben fokozottan van jelen a beregi térség kultúrájára, hagyományaira épülő képzések megszervezése, lebonyolítása. (kézműves szakmák).
Bár az alapítvány szinte már egybeforr a középiskoláéval, s tevékenységeiből jelenleg az oktatás a meghatározó, a szervezet fontos feladatának tartja, hogy más tevékenységek felé is nyisson.
Céljaink középpontjában az ember áll és az a lehetőség, hogy jobbá tehetjük szűkebb és tágabb térségünket, hozzájárulva ezzel országunk fejlődéséhez is.